Випробовування, які проводимо у лабораторії

Фізико-механічні:

 • міцність та відносне видовження при розриві;

 • твердість за Шором та Бринеллем;

 • твердість при різних температурах;

 • термоусадка плівки;

 • густина, щільність, насипна щільність;

 • ударна в'язкість за Шарпі;

 • згинаюче напруження при руйнуванні.

Електричні:

 • питомий об'ємний опір твердих діелектриків;

 • питомий об'ємний опір сировини (ПВХ, пластифікаторів);

 • питомий поверхневий опір твердих діелектриків;

 • питомий об'ємний опір струмопровідних матеріалів;

 • діелектрична міцність;

 • опір ізоляції кабелів;

 • випробування кабелів підвищенною напругою;

 • випробування діелектричних рукавиць;

 • випробування покажчиків напруги.

Визначення хімічного складу:

 • масова частка формальдегіду;

 • масова частка гідроксиду натрію;

 • масова частка іонів кальцію;

 • масова частка фенолу;

 • масова частка деревини листяних порід;

 • масова частка уротропіну;

 • визначення природи полімерної матриці;

 • визначення типу та масової частки наповнювачів;

 • масова частка пероксиду водню;

 • залишок після прожарювання;

 • вміст прожареного нерозчинного в кислоті осаду;

 • масова частка смоли;

 • масова частка вологи та летких речовин;

 • йодне число рослинних олій;

 • епоксидне число;

 • кислотне число.

Реологічні випробування:

 • показник текучості розплаву (ПТР);

 • текучість реактопластів за Рашигом;

 • межа текучості при розтягненні;

 • динамічна в'язкість рідин (масел, олій, лаків, фарб тощо).

Фрикційні випробування:

 • визначення коефіцієнту тертя;

 • визначення інтенсивності зношування при терті.

Гранулометричний аналіз:

 • залишок після просіювання на ситах різних номіналів.

Технологічні властивості:

 • визначення усадки.

Визначення горючості:

 • кисневий індекс пластмас;

 • температура спалаху;

 • горючість за UL 94.

Температурні випробування:

 • температура крихкості;

 • термостабільність;

 • старіння при підвищенних температурах;

 • випробування на тепловий шок;

 • втрати у масі полімерів;

 • збереження міцності та видовження під дією температур;

 • теплостійкість по Мартенсу.

Специфічні випробування:

 • кількість прозорих вкраплень в ПВХ (риб'яче око);

 • стійкість до впливу бензину та оливи;

 • час желатинізації;

 • кількість сторонніх вкраплень;

 • перевірка конструкції кабелю;

 • водопоглинання;

 • гідрофобність мінеральних наповнювачів;

 • водопоглинання;

 • змочуваність;

 • довжина волокна волокнистих наповнювачів.