Наші випробування

Фізико-механічні

 • Міцність та відносне видовження при розриві.
 • Твердість за Шором та Бринеллем.
 • Твердість при різних температурах.
 • Термоусадка плівки.
 • Густина, щільність, насипна щільність.
 • Ударна в'язкість за Шарпі.
 • Згинаюче напруження при руйнуванні.

Електричні

 • Питомий об'ємний опір твердих діелектриків.
 • Питомий об'ємний опір сировини (ПВХ, пластифікаторів).
 • Питомий поверхневий опір твердих діелектриків.
 • Питомий об'ємний опір струмопровідних матеріалів.
 • Діелектрична міцність.
 • Опір ізоляції кабелів.
 • Випробування кабелів підвищенною напругою.
 • Випробування діелектричних рукавиць.
 • Випробування покажчиків напруги.

Визначення хімічного складу

 • Масова частка формальдегіду.
 • Масова частка гідроксиду натрію.
 • Масова частка іонів кальцію.
 • Масова частка фенолу.
 • Масова частка деревини листяних порід.
 • Масова частка уротропіну
 • Визначення природи полімерної матриці.
 • Визначення типу та масової частки наповнювачів.
 • Масова частка пероксиду водню.
 • Залишок після прожарювання.
 • Вміст прожареного нерозчинного в кислоті осаду.
 • Масова частка смоли.
 • Масова частка вологи та летких речовин.
 • Йодне число рослинних олій.
 • Епоксидне число.
 • Кислотне число.

Реологічні випробування

 • Показник текучості розплаву (ПТР).
 • Текучість реактопластів за Рашигом.
 • Межа текучості при розтягненні.
 • Динамічна в'язкість рідин (масел, олій, лаків, фарб тощо).

Фрикційні випробування

 • Визначення коефіцієнту тертя.
 • Визначення інтенсивності зношування при терті.

Гранулометричний аналіз

 • Залишок після просіювання на ситах різних номіналів.

Технологічні властивості

 • Визначення усадки.

Визначення горючості

 • Кисневий індекс пластмас.
 • Температура спалаху.
 • Горючість за UL 94.

Температурні випробування

 • Температура крихкості.
 • Термостабільність.
 • Старіння при підвищенних температурах.
 • Випробування на тепловий шок.
 • Втрати в масі полімерів.
 • Збереження міцності та видовження під дією температур.

Специфічні випробування

 • Кількість прозорих вкраплень в ПВХ (риб'яче око).
 • Стійкість до впливу бензину та оливи.
 • Час желатинізації.
 • Кількість сторонніх вкраплень.
 • Перевірка конструкції кабелю.
 • Водопоглинання.
 • Гідрофобність мінеральних наповнювачів.
 • Водопоглинання.
 • Змочуваність.
 • Довжина волокна волокнистих наповнювачів.